napisz do nas

    Właścicielem marki Sukienka Menstruacyjna oraz podmiotem prowadzącym sprzedaż tego produktu jest LunarYa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ulica Chmielna 2/31.

    Podmiotem odpowiedzialnym za markę Sukienka Menstruacyjna© jest:

    LunarYa Spółka z o.o.

    00-020 Warszawa

    Chmielna 2/31.